Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6529
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Trà
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6529
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocTra.TT.pdfTóm tắt714.33 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocTra.TV.pdfToàn văn5.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.