Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6494
Title: Nghiên cứu sự sẵn sàng công nghệ của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Sự sẵn sàng công nghệ
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS
Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6494
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt601.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.