Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6492
Title: Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
Authors: Trần, Văn Đức
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Nguyễn, Trâm, GS.TSKH.
Keywords: Dao động cầu dây văng
Tải trọng xe di động
Lực hãm xe
Cơ kỹ thuật
Issue Date: 2016
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 62.52.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6492
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanDuc.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
TranVanDuc.TT E.pdfSummary1.35 MBAdobe PDFView/Open
TranVanDuc.TV.pdfToàn văn32.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.