Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6489
Title: Nghiên cứu sự hài lòng cuả khách hàng về chất lượng dịch vụ thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Chất lượng dịch vụ
Hệ thống Thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 150 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng đối với dịch vụ hành chính công; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6489
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuy.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuy.TV.pdfToàn văn4.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.