Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6481
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Xekaman 1, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Khammanivong, Vathsady
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Công ty Thủy điện Xekaman 1
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6481
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhammanivongVathsady.TT.pdfTóm tắt1.05 MBAdobe PDFView/Open
KhammanivongVathsady.TV.pdfToàn văn13.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.