Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6473
Title: Nghiên cứu chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Trâm
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Chất lượng đào tạo
Dịch vụ đào tạo
Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6473
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichTram.TT.pdfTóm tắt544.71 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichTram.TV.pdfToàn văn3.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.