Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6472
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Siêu thị Co.opmart là địa chỉ mua sắm của người dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Authors: Trần, Thị Diệu Thanh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Quản trị khách hàng
Hành vi người tiêu dùng
Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa
Phú Yên
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6472
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiDieuThanh.TT.pdfTóm tắt624.49 kBAdobe PDFView/Open
TranThiDieuThanh.TV.pdfToàn văn2.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.