Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6470
Title: Nghiên cứu nâng cao trị số Octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩm
Authors: Nguyễn, Đình Thống
Advisor: Đào, Hùng Cường, GS.TS.
Trần, Văn Thắng, PGS.TS.
Keywords: Xăng trị số Octan thấp
Phụ gia làm tăng trị số octan
Phụ gia không chì
Công ty Xăng dầu Khu vực V Đà Nẵng
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2015
Description: Luận án Tiến sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ. Mã số: 62.44.25.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6470
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhThong.TT.pdfTóm tắt505.98 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhThong.TT E.pdfSummary419.11 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhThong.TV.pdfToàn văn24.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.