Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6464
Title: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Thongkeo, Vilakone
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tỉnh Champasak
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6464
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThongkeoViLakone.TT.pdfTóm tắt654.24 kBAdobe PDFView/Open
ThongkeoVilakone.TV.pdfToàn văn8.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.