Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6459
Title: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình Java
Authors: Ngô, Pô Na
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình, PGS.TS.
Keywords: Thực thi ký hiệu
Tối ưu hóa các ràng buộc
Giải các ràng buộc
Khoa học máy tính
Issue Date: 2017
Abstract: Hiện nay các công cụ sinh dữ liệu thử tự động đã được nghiên cứu, hiện thực hóa và ứng dụng rộng nhờ tính chính xác và khách quan trong quá trình sinh dữ liệu thử. Tuy nhiên những công cụ này vẫn còn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Nghiên cứu này được đề xuất nhằm tập trung giải quyết vấn đề về giải các ràng buộc cho kỹ thuật sinh dữ liệu thử tự động bằng thực thi ký hiệu. Luận văn đã khái quát về Thực thi ký hiệu, giải pháp sinh dữ liệu thử cho chƣơng trình Java và đề xuất và cài đặt giải pháp tối ưu hóa các ràng buộc lộ trình. Các phân tích đánh giá hệ thống cũng được giới thiệu trong luận văn. Tác giả đã tóm tắt các kết quả đạt được và đưa ra hướng phát triển tiếp theo.
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6459
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoPoNa.TT.pdfTóm tắt900.32 kBAdobe PDFView/Open
NgoPoNa.TV.pdfToàn văn3.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.