Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6428
Title: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh EaRal, Buôn Hồ
Authors: Nguyễn, Thế Nguyên
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
cho vay khách hàng cá nhân
AGRIBank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh EaRal Buôn Hồ
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6428
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTheNguyen.TT.pdfTóm tắt531.06 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTheNguyen.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.