Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6422
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH MTV Minh Tân trên thị trường miền Trung - Tây Nguyên
Authors: Lê, Phan Nhật Nguyên
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Kênh phân phối
Quản trị kênh phân phối
Sản phẩm phân bón
Công ty TNHH Minh Tân
Thị trường Miền Trung Tây Nguyên
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6422
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LePhanNhatNguyen.TT.pdfTóm tắt228.84 kBAdobe PDFView/Open
LePhanNhatNguyen.TV.pdfToàn văn1.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.