Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6417
Title: Tư tưởng của V.I.Lênin về giáo dục với việc đổi mới giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay
Authors: Lê, Thị Ngọc Vũ
Advisor: Nguyễn, Ngọc Hòa, PGS.TS.
Keywords: V.I.Lênin
Giáo dục tư tưởng
Giáo dục đào tạo
Đổi mới giáo dục
Giáo dục Việt Nam
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6417
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiNgocVu.TT.pdfTóm tắt1.34 MBAdobe PDFView/Open
LeThiNgocVu.TV.pdfToàn văn10.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.