Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6409
Title: Vận dụng quy luật mâu thuẫn giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Bùi, Thị Bích Ngọc
Advisor: Hồ, Tấn Sáng, PGS.TS
Keywords: Mâu thuẫn
Chất lượng giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6409
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt800.19 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn16.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.