Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6408
Title: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay
Authors: Trương, Thanh Châu
Advisor: Trần, Mai Ước, TS.
Keywords: Thuyết Âm dương
Thuyết Ngũ hành
Đời sống văn hóa
Văn hóa tinh thần
Người Việt
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6408
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThanhChau.TT.pdfTóm tắt517.8 kBAdobe PDFView/Open
TruongThanhChau.TV.pdfToàn văn9.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.