Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6401
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng
Authors: Nguyễn, Phương Mỹ Dung
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Quản trị nhân sự
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6401
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuongMyDung.TT.pdfTóm tắt236.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhuongMyDung.TV.pdfToàn văn1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.