Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6379
Title: Nghiên cứu ứng dụng Biogas-Diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Anh
Advisor: Bùi, Văn Ga
Dương, Việt Dũng
Keywords: Biogas-Diesel
Phương tiện cơ giới đường bộ
Giao thông nông thôn Việt Nam
Kỹ thuật Động cơ nhiệt
Issue Date: 2016
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Động cơ nhiệt. Mã số: 62.52.34.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6379
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanAnh.TT.pdfTóm tắt1.8 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanAnh.TT_E.pdfSummary1.93 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanAnh.TV.pdfToàn văn27.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.