Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6377
Title: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Authors: Phan, Thị Xuân Hương
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Nguyễn, Văn Ngọc
Keywords: Hệ thống Thẻ điểm cân bằng
Ngành Chế biến Thủy sản
Tỉnh Khánh Hòa
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6377
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiXuanHuong.TT.pdfTóm tắt737.06 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiXuanHuong.TT_E.pdfSummary639.64 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiXuanHuong.TV.pdfToàn văn20.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.