Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6349
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Hà An
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6349
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHaAn.TT.pdfTóm tắt448.8 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHaAn.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.