Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6344
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng
Authors: Ông, Thuận Ánh
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Hài lòng của khách hàng
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6344
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OngThuanAnh.TT.pdfTóm tắt226.15 kBAdobe PDFView/Open
OngThuanAnh.TV.pdfToàn văn2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.