Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6333
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng, Buôn Hồ
Authors: Hoàng, Văn Thái
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Dịch vụ ngân hàng
Cho vay hộ sản xuất nông nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Krông Năng, Buôn Hồ
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6333
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangVanThai.TT.pdfTóm tắt218.17 kBAdobe PDFView/Open
HoangVanThai.TV.pdfToàn văn1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.