Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6280
Title: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá cây rẻ quạt
Authors: Hoàng, Châu Thanh Thảo
Advisor: Đào, Hùng Cường, GS.TS.
Keywords: Cây rẻ quạt
Thành phần hóa học
Dịch chiết
Chiết tách
Lá cây rẻ quạt
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ. Mã số: 60.44.01.14
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6280
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangChauThanhThao.TT.pdfTóm tắt1 MBAdobe PDFView/Open
HoangChauThanhThao.TV.pdfToàn văn2.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.