Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6263
Title: Đánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Authors: Dương, Phương Nhung
Advisor: Nguyễn, Đình Huấn
Keywords: Nước thải
Khí thải
Mùi hôi
Tinh bột thất thoát
Bã sắn
Võ sắn
Phân compost
Nhà máy Chế biến Tinh bột sắn An Thái
Huyện Cam Lộ
Tỉnh Quảng Trị
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6263
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongPhuong Nhung.TT.pdfTóm tắt754.89 kBAdobe PDFView/Open
DuongPhuongNhung.TV.pdfToàn văn12.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.