Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6252
Title: Nghiên cứu giải pháp kết nối dự án giao thông nông thôn với cơ sở hạ tầng khác và vận dụng vào dự án đường cầu dài đi hành nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phan, Minh Thời
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo
Keywords: Dự án giao thông nông thôn
Cơ sở hạ tầng
Dự án đường cầu dài đi hành nhân
Huyện Nghĩa Hành
Tỉnh Quảng Ngãi
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6252
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanMinhThoi.TT.pdfTóm tắt861.2 kBAdobe PDFView/Open
PhanMinhThoi.TV.pdfToàn văn3.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.