Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6251
Title: Tái tạo bề mặt lưới giác đều dựa trên các phương pháp AFT và Delaunay
Authors: Nguyễn, Bùi Tân Vũ
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi
Keywords: Lưới tam giác Delaunay
Kĩ thuật AFT
Hình học tính toán
Mô hình hóa hình học
Mô hình hóa đối tượng
Xây dựng lưới
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6251
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBuiTanVu.TT.pdfTóm tắt2.93 MBAdobe PDFView/Open
NguyenBuiTanVu.TV.pdfToàn văn16.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.