Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6246
Title: Ứng dụng hiệu quả công nghệ mới FPI về chỉ báo đường đi sự cố cho lưới điện phân phối thông minh
Authors: Võ, Văn Phương
Advisor: Đinh, Thành Việt
Keywords: Tối ưu bầy đàn đa mục tiêu
Độ tin cậy
Lưới điện phân phối
Lưới điện thông minh
Chỉ báo đường đi sự cố
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6246
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanPhuong.TT.pdfTóm tắt993.54 kBAdobe PDFView/Open
VoVanPhuong.TV.pdfToàn văn5.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.