Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6243
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - Hàn
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Trần, Văn Quang
Keywords: Đánh giá khả năng tiếp cận
Vùng Cửa sông Vu Gia - Hàn
Mô hình Mike 21
Chất lượng nước
Hệ số phân hủy chất hữu cơ
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6243
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyen.TT.pdfTóm tắt1.23 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuyen.TV.pdfToàn văn14.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.