Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6242
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại Khu vực phí Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thanh Hoàng
Advisor: Lê, Năng Định
Keywords: Hệ thống thoát nước đô thị
Thoát nước riêng
Thoát nước chân không
Thoát nước tự chảy
Xả xa bờ
Quận Sơn Trà
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6242
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhHoang.TT.pdfTóm tắt1.04 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhHoang.TV.pdfToàn văn9.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.