Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6241
Title: Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Tiến
Advisor: Trần, Văn Quang
Keywords: Nước thải đô thị
Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc
Phương pháp xử lý nước thải SBR
Quá trình sinh hóa điếu khí
Quy trình vận hành bể SBR
Đà Nẵng
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6241
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiTien.TT.pdfTóm tắt772.99 kBAdobe PDFView/Open
DangThiTien.TV.pdfToàn văn10.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.