Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6240
Title: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Xuân Thanh Thảo
Advisor: Đỗ, Văn Mạnh
Keywords: Vi sinh vật chịu mặn
Chất hữu cơ
Dinh dưỡng
Kim loại mặn
Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang
Đà Nẵng
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6240
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeXuanThanhThao.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
LeXuanThanhThao.TV.pdfToàn văn10.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.