Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6239
Title: Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn theo hướng bền vững tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Như Ngọc
Advisor: Huỳnh, Anh Hoàng
Keywords: Phân compost
Quản lý rác thải
Nông thôn
Ô nhiễm môi trường
Huyện Hòa Vang
Đà Nẵng
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6239
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiNhuNgoc.TT.pdfTóm tắt918.07 kBAdobe PDFView/Open
HoThiNhuNgoc.TV.pdfToàn văn12.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.