Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6238
Title: Mô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVN
Authors: Trần, Thị Thanh Tâm
Advisor: Nguyễn, Đình Huấn
Keywords: Xử lý nước thải
Phần mềm gProms
Mô hình bùn hoạt tính số 1 (ASM No.1)
Trạm xử lý khu công nghiệp Hòa Cầm
Mô phỏng và tối ưu hóa trạm xử lý nước thải
kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6238
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThanhTam.TT.pdfTóm tắt1.11 MBAdobe PDFView/Open
TranThiThanhTam.TV.pdfToàn văn4.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.