Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6237
Title: Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Văn Tuấn
Advisor: Châu, Trường Linh
Keywords: Tro bay
Gia cố đất - cát
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải
Móng trong kết cấu áo đường
Tỉnh Trà Vinh
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6237
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanTuan.TT.pdfTóm tắt834.89 kBAdobe PDFView/Open
TranVanTuan.TV.pdfToàn văn9.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranVanTuan.P.Luc.pdfPhụ lục282.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.