Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6231
Title: Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Authors: Võ, Trọng Vinh
Advisor: Châu, Trường Linh
Keywords: Cọc đất - vôi
Cọc xi măng - đất
Gia cố nền đất yếu
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải
Tỉnh Trà Vinh
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6231
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoTrongVinh.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
VoTrongVinh.TV.pdfToàn văn25.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.