Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6212
Title: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Vay ngắn hạn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Kon Tum
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6212
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanPhuong.TT.pdfTóm tắt994.54 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanPhuong.TV.pdfToàn văn4.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.