Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6205
Title: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định
Authors: Nguyễn, Quốc Hưng
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Hệ thống phân phối sản phẩm
Sản phẩm phân hữu cơ sinh học
Công ty Cổ phần Phân bón & Dịch vụ Tổng hợp Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6205
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuocHung.TT.pdfTóm tắt298.93 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuocHung.TV.pdfToàn văn863.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.