Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6196
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Tấn Khoa
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Cho vay dự án đầu tư
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Quy Nhơn
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6196
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTanKhoa.TT.pdfTóm tắt232.7 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTanKhoa.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.