Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6190
Title: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Bảo Châu
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Thái độ người tiêu dùng
Quảng cáo mỹ phẩm
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6190
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranBaoChau.TT.pdfTóm tắt232.5 kBAdobe PDFView/Open
TranBaoChau.TV.pdfToàn văn856.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.