Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/618
Title: Chất lượng tăng trưởng hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Đức Lệnh
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Tăng trưởng
Thương mại
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 8-4/2007, Tr.26-30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/618
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0113.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.