Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6172
Title: Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Advisor: Đoàn, Triệu Long
Keywords: Đại đoàn kết dân tộc
Chính sách đoàn kết
Đồng bào công giáo
Tỉnh Phú Yên
Triết học
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6172
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimDung.TT.pdfTóm tắt376.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimDung.TV.pdfToàn văn803.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.