Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6163
Title: Quản trị chất lượng "Dịch vụ giao nhận hàng hóa" tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng (VIETFRACHT DANANG)
Authors: Võ, Châu Quỳnh Phương
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Dịch vụ giao nhận hàng hóa
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng
Vietfracht DaNang
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6163
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoChauQuynhPhuong.TT.pdfTóm tắt347.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
VoChauQuynhPhuong.TV.pdfToàn văn662.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.