Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6162
Title: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)
Authors: Nguyễn, Việt Hải
Advisor: Bùi, Văn Ga
Dương, Việt Dũng
Keywords: Động cơ Dual Fuel EV2600-NB
Nhiên liệu Biogas-Diesel
Kỹ thuật Động cơ nhiệt
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6162
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietHai.TT.pdfTóm tắt1.08 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVietHai.TT_E.pdfSummary922.56 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietHai.TV.pdfToàn văn16.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.