Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6160
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại Công ty Cổ phần Thực phẩm - Xuất nhập khẩu Lam Sơn
Authors: Phạm, Thị Mỹ Hiền
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Sự gắn bó của nhân viên
Công ty Cổ phần Thực phẩm - Xuất nhập khẩu Lam Sơn
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6160
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMyHien.TT.pdfTóm tắt901.78 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiMyHien.TV.pdfToàn văn2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.