Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6153
Title: Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Huỳnh, Thanh Liêm
Advisor: Lê, Dân
Keywords: Hành vi khách hàng
Khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tự nguyện
Kon Tum
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6153
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThanhLiem.TT.pdfTóm tắt339.5 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThanhLiem.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.