Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6146
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng Ngãi
Authors: Bùi, Vũ Hưng
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Sản phẩm bia Dung Quất
Thị trường Quảng Ngãi
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6146
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVuHung.TT.pdfTóm tắt197.12 kBAdobe PDFView/Open
BuiVuHung.TV.pdfToàn văn694.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.