Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6142
Title: Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam
Authors: Phan, Quang Quốc
Advisor: Lâm, Minh Châu
Keywords: Đánh giá thành tích cán bộ nhân viên
Công ty TNHH Một thành viên Cao su
Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6142
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanQuangQuoc.TT.pdfTóm tắt270.47 kBAdobe PDFView/Open
PhanQuangQuoc.TV.pdfToàn văn864.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.