Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6140
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Long Châu
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6140
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiLongChau.TT.pdfTóm tắt237.19 kBAdobe PDFView/Open
LeThiLongChau.TV.pdfToàn văn749.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.