Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6136
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà Nẵng
Authors: Bùi, Thị Thúy Tiên
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Siêu thị Big C Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6136
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiThuyTien.TT.pdfTóm tắt227.89 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiThuyTien.TV.pdfToàn văn733.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.