Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6104
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Phan, Tiến Hoàng
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị khách hàng
Dịch vụ truyền hình MYTV
Khách hàng cá nhân
Quảng Bình
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6104
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTienHoang.TT.pdfTóm tắt248.23 kBAdobe PDFView/Open
PhanTienHoang.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.