Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6048
Title: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hoàng Anh
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục tiểu học
Kiểm tra đánh giá
Kết quả học tập
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 149 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6048
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoangAnh.TT.pdfTóm tắt460.71 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoangAnh.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.